Om bilcruising

Varje år arrangeras det ett flertal cruisingar runt om i Sverige där bilentusiaster får chansen att visa upp sina bilar samt möjligheten att få se ett utbud av klassiska bilar som inte går att se någon annanstans. Vid en bilcruising kan det samlas tusentals människor och bilar. Eventet arrangeras vanligtvis av en bilklubb i området tillsammans med tillstånd från polisen. Tillståndet gäller endast en viss slinga i staden. Vid arrangemanget finns det dessutom ett antal regler som både förare, passagerare och klubben som arrangerar evenemanget måste följa.

Regler för att delta i cruisingen

Reglerna kan se en aning annorlunda ut beroende på vilken stad cruisingen arrangeras i och vilken bilklubb som står bakom. Den vanligaste regeln som varierar mest är vilka sorters bilar som är tillåtna att delta. Till exempel låter vissa klubbar endast amerikanska klassiker från 50- och 60-talet delta medan andra låter bilar från andra länder delta. Det som gäller vid alla cruisingar är att bilarna är av äldre modell och i bra skick.

Förutom de regler som bilklubben har, har polisen ett antal regler som gäller för att klubben ska få tillstånd att arrangera en cruising. Det är egentligen inga komplicerade regler som gäller och de finns till för att göra hela upplevelsen så säker som möjligt för alla deltagare.

Den första regeln är att alla som deltar med en bil måste hålla en hastighet på max 20 km/h. Alla som åker i bilen måste använda säkerhetsbälte så länge det finns ett. En sak som ses relativt ofta är personer som sitter i fönstret på bilen eller på ryggstödet i bilar utan tak. Det är inte tillåtet. Alla passagerare måste sitta ner. Föraren av bilen har ansvaret för alla passagerare och eventuell last. Föraren måste ha tillstånd för att få köra på sträckan som utsetts. Alltså ingen passagerare får ta över ratten.

Så länge bilklubben och förarna har tillstånd och alla sköter sig på ett trafiksäkert sätt minskar chansen för eventuella problem.